Енергоефективність та аудит

Енергосертифікація – це збір та аналіз інформації про використання енергетичних ресурсів, оцінювання усіх показників та відображення їх в енергоефективному сертифікаті будівлі, де вказуються усі технічно і економічно обґрунтовані рекомендації з приводу покращення показників.

Енергоефективний сертифікат будівлі завжди включає такі дані:

 • місцезнаходження будівлі;
 • об’єм опалювання та площу будівлі;
 • рік введення в експлуатацію;
 • відомості про конструкції будівлі та їх функціональні призначення;
 • клас енергоефективності згідно шкали від «А» до «G»;
 • рекомендаційні пропозиції щодо покращення рівня енергоефективності будівлі;
 • опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, параметри ​​знайдених недоліків конструкції
  і ін.

Проходження сертифікації є одним з обов’язкових пунктів для новобудов, будівель після проведення ремонтних робіт та реконструкцій, будинків з площею більше 250 кв.м, споруд, в яких розміщені органи місцевого управління, споруд в процесі термомодернізації з метою підвищення класу енергоефективності. Енергетичний сертифікат будівлі є важливим документом, який потрібно надати при продажі або здачі в оренду приміщень такого типу.Фахівці компанії ExEnergy пройшли відповідну атестацію і мають право видавати енергосертифікати, які реєструються в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Ми пропонуємо Вам:

 • видачу сертифікатів енергоефективності;
 • оцінку показників енергоефективності;
 • консультування з приводу енергоефективності;
 • тепловізійне обстеження будівель;
 • технічну перевірку усіх теплотехнічних елементів будинку.

Вартість енергетичного сертифікату від 8 000 до 50 000 грн.

Енергоаудит – це комплекс заходів, в процесі якого визначають ефективність використання енергоресурсів.

Якщо на утримання споруди, опалення Ви витрачаєте значні кошти, а комфорту не відчуваєте, то можливо причиною є неконтрольовані енерговтрати.

Фахівці ExEnergy можуть провести аудит енерговтрат та визначити шлях підвищеня енергоефектиності саме Вашого приміщення!

В системі електропостачання оцінюються такі критерії, як:

 • якість електропроводки, освітлювальних приладів і т.д.;
 • справність та наявність приладів для обліку;
 • відповідність вимогам усіх використаних технічних рішень;
 • вхідні показники напруги та іх відповідність нормативам.

В системі опалення та вентиляції оцінюють:

 • вентканали, вентиляційні решітки та іх стан;
 • відповідність рішень технічним вимогам та нормам;
 • швидкості повітря та потік повітря у вентиляційних каналах;
 • трубопроводи та їх тепловий захист;
 • опалювальні прилади та стан їх роботи;

Оцінюючи усі критерії, спеціалісти ExEnergy нададуть рекомендації з приводу покращення енергоефективності об’єкту та проведуть додаткові консультації у випадку необхідності.