Енергоефективність та енергосертифікація

Енергосертифікація - це збір та аналіз інформації про використання енергетичних ресурсів, оцінювання всіх показників і відображення їх в енергоефективному сертифікаті будівлі, де вказуються всі технічно й економічно обґрунтовані рекомендації щодо поліпшення показників

Енергоефективний сертифікат будівлі завжди включає такі дані:
– місцезнаходження будівлі;
– обсяг опалення та площа будівлі;
– рік введення в експлуатацію;
– відомості про конструкцію будівлі та її функціональні призначення;
– клас енергоефективності за шкалою від “А” до “G”;
– рекомендаційні пропозиції щодо поліпшення рівня енергоефективності будівлі;
– опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, параметри знайдених недоліків конструкції
та ін.

Проходження сертифікації є одним з обов'язкових пунктів

Для новобудов, будівель після проведення ремонтних робіт і реконструкцій, будинків із площею понад 250 кв.м, споруд, у яких розміщені органи місцевого управління, споруд у процесі термомодернізації з метою підвищення класу енергоефективності. Енергетичний сертифікат будівлі є важливим документом, який слід надати під час продажу або здачі в оренду приміщень такого типу.
Фахівці компанії ExEnergy пройшли відповідну атестацію та мають право видавати енергосертифікати, які реєструються в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Ми пропонуємо Вам:
– видачу сертифікатів енергоефективності;
– оцінку показників енергоефективності;
– консультування з енергоефективності;
– тепловізійне обстеження будівель;
– технічна перевірка всіх теплотехнічних елементів будинку.

Вартість енергетичного сертифіката від 8 000 до 50 000 грн.
Об’єкти будівництва вочевидь відрізняються складністю та видами робіт, які на них проводяться. Щодо складності об’єкти будівництва ділять відповідно до показника “класу наслідків”, яких є три рівні: СС1, СС2, СС3. Щодо виду будівництва існують такі групи: нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт і реставрація.
Для об’єктів класів наслідків СС2 та СС3 розробка розділу Енергоефективність та Енергетичного сертифіката є обов’язковою відповідно до чинного законодавства України.
Індивідуальні будинки як правило відносяться до найнижчого класу наслідків СС1 і виконання розділів Енергоефективність та Енергетичний сертифікат не є обов’язковим.

Проте хотілося б акцентувати увагу

На тому, що дійсно енергоефективні рішення (в т.ч. і для індивідуального житлового будинку) неможливі без оцінювання теплотехнічних характеристик будівлі, теплопоглинання, тепловологісного режиму і складання енергетичного балансу. Звертаємо Вашу увагу, що наведений (тобто фактично реальний) термічний опір огороджувальних конструкцій сильно відрізняється від опору окремого глухого (його називають однорідним) фрагмента стіни з утеплювачем. Фахівці компанії EXENERGY.PRO пройшли відповідну атестацію і мають право видавати енергетичні сертифікати, що реєструються в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Ми пропонуємо Вам: – розробку та реєстрацію енергетичних сертифікатів; – оцінку показників енергоефективності; – консультування щодо енергоефективності; – енергоаудит включно з тепловізійним обстеженням будівель; – технічну перевірку всіх теплотехнічних елементів будинку.

Обираючи компанію EXENERGY.PRO, ви можете бути впевнені в якості наших послуг і професіоналізмі наших фахівців

Зверніться до нас сьогодні і забезпечте свою будівлю енергоефективністю, яка принесе вам економічні вигоди і допоможе дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

  Енергоефективність та енергосертифікація

  Об’єкти будівництва очевидно відрізняються складністю та видами робіт, які на них проводяться. Стосовно складності об’єкти будівництва ділять відповідно до показника «класу наслідків», яких є три рівня: СС1, СС2, СС3. Стосовно виду будівництва існують наступні групи: нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація.

  Для об’єктів класів наслідків СС2 та СС3 розробка розділу Енергоефективність та Енергетичного сертифікату є обов’язковою відповідно до діючого законодавства України.

  Індивідуальні будинки як правило відносяться до найнижчого класу наслідків СС1 і виконання розділів Енергоефективність та Енергетичний сертифікат не є обов’язковим. Проте хотілося б закцентувати увагу на тому, що дійсно енергоефективні рішення (в т.ч. і для індивідуального житлового будинку) неможливі без оцінки теплотехнічних характеристик будівлі, теплозасвоєння, тепловологісного режиму та складання енергетичного балансу. Звертаємо Вашу увагу, що приведений (тобто фактично реальний) термічний опір огороджувальних конструкцій сильно відрізняється від опору окремого глухого (його називають однорідним) фрагменту стіни з утеплювачем.

  Фахівці компанії ExEnergy пройшли відповідну атестацію і мають право видавати енергетичні сертифікати, які реєструються в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

  Ми пропонуємо Вам:

  • розробку та реєстрацію енергетичних сертифікатів;
  • оцінку показників енергоефективності;
  • консультування з приводу енергоефективності;
  • енергоаудит включно з тепловізійним обстеженням будівель;
  • технічну перевірку усіх теплотехнічних елементів будинку.